کپسول

بوعلی دارو

کپسول فاوانیا

کپسول فاوانیا

30 عدد کپسول

ترکیبات

انجدان، زراوند، قارچ چمنی، سفیدیون، فاوانیا

نحوه مصرف

بعد از ناهار و شام یک عدد کپسول با یک لیوان آب میل شود.

موارد مصرف

درمان بیماری صرع و تشنج

شرایط نگهداری

دور از نور و رطوبت و در دمای زیر 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

نکات قابل توصیه

مصرف این فرآورده در دوران بارداری ممنوع است. در دوران شیردهی با مشورت پزشک مصرف شود.